Agnieszka Kamińska
Psycholog, psychoterapeuta.

Motto życiowe: „Odważ się i działaj”

Posiada międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychoterapy) wydany przez IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association) uprawniający do samodzielnego prowadzenia psychoterapii w tym nurcie. Pomysłodawca i współtwórca Polskiego Instytutu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej – SENTIO. Ambasadorka tej innowacyjnej w Polsce metody rozwoju osobistego i psychoterapii ISTDP.

 Od 18 lat inspiruje i pomaga ludziom w rozwoju osobistym i zachowaniu równowagi emocjonalnej w życiu.

Maciej Kamiński
Psycholog, Psychotraumatolog, trener, mentor

Motto życiowe: „Bądź dla innych – nie zapominaj o sobie”

Psycholog, psychotraumatolog, mentor i trener.  Z dorosłymi pracuje w obszarach: traumy prostej i złożonej (DESNOS) oraz zaburzeń o charakterze lękowym i  depresyjnym. Natomiast z młodzieżą praca dotyczy: kształtowania tożsamości; zmiany dysfunkcjonalnych przekonań na temat siebie i świata; problemów emocjonalnych i zaburzeń nastroju; wzmacnianiu wytrwałości i siły woli.

W pracy gabinetowej koncentruje się na obszarach:

  1. Zmiany głęboko zakorzenionych przekonań  dotyczących siebie, świata i innych ludzi – często fałszywych i  ograniczających optymalne i skuteczne funkcjonowanie a niekiedy wpływających na nasz dobrostan i zaburzenia nastroju (depresja, długotrwałe przygnębienie, brak odczuwania przyjemności, brak radości w życiu). Na przykład: “Nie dam rady”, “Nie mogę”, “Nie nadaję się”, “Nie jestem stworzony do”, “Nie zasługuję na uwagę i sympatię innych”, “Coś ze mną nie tak”, “Nic dobrego już mnie nie spotka”, “Jestem jakiś inny”, etc
  2. Rozwoju  emocjonalnego  w celu uwalniania energii do konstruktywnego działania, realizacji celów oraz tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Podnoszenie poziomu własnej inteligencji emocjonalnej, uczenie się tego co ze mną się dzieje i jak to wyrażać, jak stawiać granice i jak mobilizować się do działania.
  3. Budowaniu zdrowych nawyków i zmiany charakteru dzięki wzmacnianiu wytrwałości, siły woli i samodyscyplinie. Budowanie poczucia sprawczości i kontroli nad własnym życiem.

koRelacje to wspólny projekt Agnieszki i Macieja Kamińskich.

Wierzymy, że silne, trwałe i głębokie relacje międzyludzkie sprawiają, że stajemy się szczęśliwsi w życiu osobistym i bardziej twórczy i efektywni w pracy zawodowej.

Nasze koRelacje to zależność pomiędzy zdrową relacją z samym sobą, przekładającą się na szczere i głębokie relacje z najbliższymi, co ostatecznie powoduje, że jesteśmy w stanie tworzyć satysfakcjonujące relacje w naszym dalszym otoczeniu.

Doradzamy, wspieramy i inspirujemy w zakresie budowania zdrowych i optymalnych relacji z samym sobą i innymi.

Wspólnie tworzymy związek małżeński od 20 lat i wierzymy w to, że silna, wspierająca i partnerska relacja, jaką udało się nam wspólnie stworzyć, daje każdemu z nas możliwość osobistego rozwoju w innych dziedzinach życia. Dzięki bogatemu doświadczeniu jakie zdobyliśmy w swoich obszarach zawodowych potrafimy pomagać innym w tworzeniu wartościowych relacji międzyludzkich.