O wydarzeniu

„Zostań liderem jakim chciałbyś być!”

Szkolenie dla młodych menadżerów i liderów

„Przywództwo polega na silnym powiązaniu strategii i charakteru. Jeśli jednak musiałbyś żyć bez jednej z tych rzeczy, to pomiń strategię.”

Norman Schwarzkopf (1934–2012) – amerykański generał.

 

Jeśli zależy Ci na podniesieniu kompetencji kierowniczych/przywódczych oraz:

 • jesteś początkującym liderem, kierownikiem, menadżerem,
 • borykasz się z wyzwaniami dotyczącymi swojej roli jako lidera,
 • zastanawiasz się jak optymalnie zarządzać pracą zespołu, motywacją jego członków, rozwiązywaniem konfliktów, dawaniem skutecznej informacji zwrotnej,
 • nie jesteś pewien, jaki styl przywództwa jest dla Ciebie najbardziej optymalny,
 • chcesz otrzymać indywidualne wsparcie doświadczonych menadżerów z obszaru biznesowego i non-profit.

a wreszcie – jeśli chcesz zbudować własną, unikalną wizję skutecznego i wartościowego lidera

zapraszamy do zapisów na  szkolenie: „Zostań liderem jakim chciałbyś być!” dedykowane młodym i początkującym menadżerom, liderom oraz kierownikom działającym zarówno
w obszarze biznesu jak i organizacjach non-profit. Tym, którzy chcą się rozwijać w zarządzaniu zespołami, ale stykają się z pierwszymi wyzwaniami w swojej pracy związanymi
z kierowaniem zespołem, rozwiązywaniem konfliktów, określeniem swojego indywidualnego stylu przywódczego i komunikacją interpersonalną.

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ w szkoleniu „Zostań liderem jakim chciałbyś być!”?

Nasze szkolenie jest wyjątkowe z kilku względów:

 • indywidualne podejście do uczestników szkolenia zapewnione dzięki m.in. dodatkowym spotkaniom i sesjom coachingowym, mającym na celu określenie  specyficznych potrzeb i uwarunkowań każdego z uczestników szkolenia (w cenie szkolenia),
 • wieloletnie doświadczenie prowadzących w zarządzaniu zespołami biznesowymi i non-profit,
 • połączenie teorii z licznymi ćwiczeniami, testami i odniesieniem do realnych zastosowań w praktyce,
 • przyjazna atmosfera spotkań nastwiona na realne wsparcie i pomoc młodym liderom.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie składa się z 6 dwugodzinnych spotkań odbywających się w trybie co 2 tygodnie i podzielonych na 3 moduły:

 1. „Ja jako lider”:
 • diagnoza i identyfikacja indywidualnych cech przywódczych,
 • budowa samoświadomości mnie jako lidera,
 • umiejętne zarządzanie swoim potencjałem i emocjami,
 • poznanie własnych schematów działania.
 1. „Ja i zespół”:
 • budowanie trwałych i silnych zespołów nastawionych na osiąganie założonych celów i wyników,
 • określenie ról i sposobów funkcjonowania lidera w zespole,
 • skuteczne rozwiązywanie konfliktów i motywowanie zespołu przez lidera,
 • komunikacja interpersonalna i efektywne udzielanie informacji zwrotnej

3. „Wartościowy lider”:

 • zdefiniowanie poziomów przywództwa,
 • rola wartości w budowie efektywnego przywództwa,
 • czym jest marka osobista dla lidera,
 • komunikacji wartości za pomocą własnych historii (storytelling)

Dodatkowo szkolenie obejmuje indywidualne spotkania: wprowadzające (1h spotkanie przed rozpoczęciem szkolenia) oraz sesje coachingowe (1,5h sesja po zakończeniu modułu 1).

Prowadzący  zastrzegają sobie prawo do zmiany niektórych elementów szkolenia ze względu na jego przebieg, opinie uczestników i ich indywidualne potrzeby. 

 

PROWADZĄCY:

Maciej Kamiński

Jestem doradcą personalnym i coachem z powołania, z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w biznesie w tym kilkunastoletnim jako menadżer w jednej z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Uwielbiam wspierać, zachęcać i motywować innych do rozwiązywania swoich problemów, znajdowania odpowiedzi na ważne pytania i poszukiwania inspiracji do zmiany.

 

Filip Nerc

Jestem menedżerem z kilkunastoletnim doświadczeniem w jednej z największych firm z branży finansowej w Polsce. Dodatkowo, od ponad 20 lat angażuję się w działalność kilku organizacji non-profit. Moją pasją jest praca z młodymi liderami i wspieranie ich we wszechstronnym rozwoju. Lubię nowe wyzwania i stale szukam możliwości poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności w obszarze przywództwa.

O zapisach

Rekrutacja do grupy trwa do końca maja 2019.  Spotkania:  2h spotkania co 2 tygodnie + spotkania indywidualne. Miejsce spotkań: Gdańsk-Wrzeszcz. Dzień tygodnia, w którym będą się odbywały spotkania zostanie ustalony po zakończeniu rekrutacji.

Koszt uczestnictwa: 1800zł

KONTAKT: kontakt@korelacje.com.pl